Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Cypriana Godebskiego 1c w Raszynie

Uchwały właścicieli lokali: 

Kliknij numer aby otworzyć

2017

2 / 2017    w sprawie uchwalenia planu gospodarczego na rok 2017 oraz ustalenia wysokości zaliczek i opłat...

1 / 2017   w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016, oraz udzielenia absolutorium Zarządowi


2015

3 / 2015    w sprawie aktualizacji zasad odbioru odpadów z nieruchomości i rozliczeń za odbiór odapdów

2014

2013

7 / 2013    w sprawie wentylatorów mechanicznych w lokalach

5 / 2013    w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej "Nad Raszynką"

4 / 2013    w sprawie ustanowienia Statutu Wspólnoty

3 / 2013    w sprawie zasad rozliczeń za media w budynku

2012

6 / 2012    w sprawie przeznaczenia dwóch pomieszczeń wspólnych

5 / 2012    w sprawie powołania komisji rewizyjnej

3 / 2012    w sprawie wyboru Zarządu Wspólnoty

2011


2010

7 / 2010    w sprawie osłon na barierkach balkonów

3 / 2010    w sprawie określenia zakresu i sposobu prowadzenia rachunkowości

2 / 2010    w sprawie udzielenia Zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów

2009

2 / 2009    w sprawie nadania nazwy Wspólnoty Mieszkaniowej "Nad Raszynką"


Uchwały archiwalne