Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Cypriana Godebskiego 1c w Raszynie


Archiwalne uchwały:

2016

2 / 2016    w sprawie uchwalenia planu gospodarczego na rok 2016 oraz ustalenia wysokości zaliczek i opłat... [nieaktualna]

1 / 2016    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2015, oraz udzielenia absolutorium Zarządowi [nieaktualna]


2015

2 / 2015    w sprawie uchwalenia planu gospodarczego na rok 2015 oraz ustalenia wysokości zaliczek i opłat... [nieaktualna]

1 / 2015    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2014, oraz udzielenia absolutorium Zarządowi [nieaktualna]

2014

2 / 2014    w sprawie uchwalenia planu gospodarczego na rok 2014 oraz ustalenia wysokości zaliczek i opłat... [nieaktualna]

1 / 2014    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2013, oraz udzielenia absolutorium Zarządowi [nieaktualna]

2013

11 / 2013   w sprawie rozwiązania i zawarcia nowej umowy o administrowanie nieruchomością [nieaktualna]

8 / 2013    aneks do planu wydatków z funduszu remontowego w 2013r. [nieaktualna]

6 / 2013    w sprawie nowych zasad odbioru odpadów z nieruchomości i rozliczeń [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 3 / 2015 ]

2 / 2013    w sprawie uchwalenia planu gospodarczego na rok 2013 oraz ustalenia wysokości zaliczek i opłat... [nieaktualna]

1 / 2013    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2012, oraz udzielenia absolutorium Zarządowi [nieaktualna]

2012

4 / 2012    w sprawie zebrania funduszy na wymianę wodomierzy w lokalach.. [wraz z wyrokiem sądu uchylającym pkt.2 ppkt.1] [nieaktualna]

2 / 2012    w sprawie uchwalenia planu gospodarczego na rok 2012 oraz ustalenia wysokości zaliczek na realizację planu [nieaktualna]

1 / 2012    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2011, oraz udzielania absolutorium Zarządu [nieaktualna]

2011


5 / 2011    w sprawie zawarcia z poszczególnymi właścicielami lokali umów cesji wierzytelności [nieaktualna]

4 / 2011    w sprawie dodatkowej wpłaty przeznaczonej na pokrycie wstępnych kosztów pozwu przeciwko Gminie Raszyn... [nieaktualna]

3 / 2011    w sprawie zasad rozliczeń za media w budynku [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 3 / 2013 ]

2 / 2011    w sprawie uchwalenia planu gospodarczego na rok 2011  [ nieaktualna ]

1 / 2011    w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2010 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi   [ nieaktualna ]

2010


11 / 2010   w sprawie pokrycia z f. remontowego kosztów związanych z opinią rzeczoznawcy... [ nieaktualna ] 

10 / 2010   w sprawie przyznania ryczałtu za telefony [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 2 / 2011 ]

9 / 2010    w sprawie uchwalenia planu gospodarczego na rok 2010  [ nieaktualna ]

8 / 2010    w sprawie zasad rozliczeń za media w budynku  [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 3 / 2011 ]

6 / 2010    w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej "Nad Raszynką" [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 5 / 2013 ]

5 / 2010    w sprawie pokrycia kosztów windykacji [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 4 / 2013 ]

4 / 2010    w sprawie utrzymania zaliczek ...  [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 9 / 2010 ]

1 / 2010    w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu za 2009r., oraz udzielenia absolutorium Zarządowi [ nieaktualna ]

2009

9 / 2009    w sprawie przebiegu zebrań właścicieli lokali i głosowań nad uchwałami [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 4 / 2013 ]

8 / 2009    w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznych zaliczek ...  [ nieaktualna ]

7 / 2009    w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego ... [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 6 / 2010 ]

6 / 2009    w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umów... [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 2 / 2010 ]

5 / 2009    w sprawie upoważnienia do założenia rachunku bankowego [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 2 / 2010 ]

4 / 2009    w sprawie przyjęcia Statutu Wspólnoty Mieszkaniowej "Nad Raszynką" [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 4 / 2013 ]

3 / 2009    w sprawie wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej "Nad Raszynką" [ nieaktualna -> zastąpiona uchwałą nr 3 / 2012 ]

1 / 2009    w sprawie zasad głosowania nad uchwałami na pierwszym zebraniu  [ nieaktualna ]